ناحیه همکاری در فروش

[affiliate_area]

کسب درآمد آسان با ایمپرزا فارسی

نرخ کمیسیون بازاریابی 20 درصد می باشد.

حداقل درخواست وجه 50 هزار تومان می باشد.

همکارانی که در ماه بیش از 100 هزار تومن سود کسب کنند، درصد سود برای آن ها 30 درصد خواهد شد.

شما می توانید یک بنر ایجاد کرده و نرخ ارجاع خود را بر روی آن قرار دهید.

سعی کنید مخاطبان را مستقیم به صفحه محصولات ارجاع ندهید و بیشتر به مطالب رایگان ما ارجاع دهید.

تا 15 روز بعد از اولین بازدید بازدیدکننده ی شما هر تراکنشی انجام دهد برای شما سود در نظر گرفته خواهد شد.

فهرست